Praktijk voor supervisie en intervisie
De kosten:

individueel 95,- euro (1,5 uur)
groep 275,- euro (per 2 uur)

Contact:

Wilt u contact opnemen, of wilt u zich aanmelden? E-mail mij of vul het Contactformulier formulier in.

Coaching en Supervisie


"Reflecteren op je voelen, denken en handelen en de ontwikkeling die daaruit voortvloeit"

Coaching is een begeleidingstraject waarin je wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren. Coaching helpt je om zicht te krijgen op jezelf in je werkzaamheden, je gedrag onder de loep te nemen, je te richten op je eigen krachten. Het kan daarbij gaan om concrete situaties waarover je niet tevreden bent, om een nieuwe of andere rol die je moet uitvoeren, beter omgaan met stress of gewoon om je verder te ontwikkelen. De doelen bepaal je zelf in overleg met de coach. Deze worden aan het begin van het traject vastgelegd, regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd.

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is leren reflecteren en is gericht op de persoonlijke ontwikkeling in dagelijkse werkzaamheden en de ontwikkeling van een eigen werkstijl. Dit vindt plaats op basis van de eigen praktijk situaties, leerbehoefte en leerdoelen.

Als coach en supervisor begeleid ik je om je eigen (werk)ervaringen zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot het verder ontplooien van je kwaliteiten en daarmee tot een beter functioneren, voor nu en in de toekomst. Dit vindt plaats op basis van veiligheid, vertrouwen en respect, dat voor mij als basis dient om supervisie/coaching gestalte te kunnen geven.

Mijn manier van werken is een gevarieerde aanpak waarin ik mij afstem op de vraag, het probleem, het leren en de mogelijkheden van degene met wie ik werk. Luisteren, benoemen, feedback, reflecteren, samen zoeken, confronteren middels verschillende werkvormen die ik in overleg inzet om de gestelde leerdoelen te bereiken.

Supervisie vindt individueel of in groepen tot 3 personen plaatsvinden. Coaching is een individueel traject